Centrum rozwodowe Kielce

Mediacje rozwodowe - czym są?

Czas czytania: 6 minut

Mediacje rozwodowe to proces, który wspiera małżonków w trudnym okresie rozstania, pomagając im przejść przez tę trudną sytuację w sposób płynny i bezkonfliktowy. Mediacje pozwalają na przekształcenie relacji małżeńskich w relacje rodzicielskie, umożliwiając opracowanie planu wychowawczego korzystnego dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci. Proces ten minimalizuje stres związany z postępowaniem sądowym, umożliwiając ustalenie warunków rozstania, opieki nad dziećmi i podziału majątku w sposób mniej obciążający emocjonalnie.

Dlaczego warto skorzystać z mediacji przed rozwodem?

Mediacje rozwodowe dają szansę na zrozumienie genezy problemów w związku, umożliwiając spojrzenie na nie z dystansu i szersze ich zrozumienie. Proces ten pozwala na otwarcie się na punkt widzenia partnera, co może prowadzić do konstruktywnych wniosków i lepszego rozwiązania konfliktu. Nawet jeśli nie ma możliwości powrotu do dawnych uczuć, mediacje pozwalają na rozstanie w jak najlepszych stosunkach, co jest szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą dzieci.

Rola mediatora rozwodowego

Mediator rozwodowy, będący profesjonalistą z zakresu psychologii i prawa, wspiera strony w konflikcie, pomagając im wypracować ugodę. Jego zadaniem jest stworzenie bezpiecznej atmosfery, w której partnerzy mogą otwarcie wyrazić swoje punkty widzenia. Mediator pozostaje bezstronny, nie faworyzując żadnej ze stron, co pozwala na osiągnięcie pełnej ugody bez wyznaczania wygranych czy przegranych.

Mediacja w sądzie

W sprawie rozwodowej sąd może skierować strony do mediacji, jeśli istnieją szanse na utrzymanie małżeństwa. Mediacja sądowa może dotyczyć również pojednania małżonków. Sąd wyznacza czas trwania mediacji na okres do trzech miesięcy, z możliwością przedłużenia. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Dobrowolność i poufność

Podstawową cechą mediacji jest jej dobrowolność. Strony mogą, ale nie muszą, zgodzić się na mediację. Postępowanie mediacyjne nie jest jawne, a mediator, strony i inne osoby biorące udział w mediacji są zobowiązane do zachowania poufności.

Mediacje rozwodowe jako szansa na lepsze jutro

Mediacje rozwodowe oferują małżonkom możliwość rozwiązania konfliktu w sposób konstruktywny i empatyczny. Jest to szansa na zbudowanie nowych, zdrowych relacji, zwłaszcza w kontekście wspólnego rodzicielstwa. Mediacje pozwalają na uniknięcie długotrwałych i stresujących postępowań sądowych, dając szansę na nowe, lepsze życie po rozwodzie.