Centrum rozwodowe Kielce

Jak się rozwieść? - krok po kroku

Czas czytania: 5 minut

Decyzja o rozwodzie jest zawsze trudna i wiąże się z wieloma emocjami oraz pytaniami dotyczącymi przyszłości i przebiegu samej sprawy rozwodowej. W Polsce każdego roku średnio 65 tysięcy par staje przed decyzją o zakończeniu małżeństwa. Proces rozwodowy może być szybki i bezproblemowy, ale może też wiązać się z komplikacjami, w zależności od okoliczności

Wniesienie pozwu rozwodowego

Proces rozwodowy rozpoczyna się od wniesienia do sądu pozwu rozwodowego przeciwko małżonkowi. Kompletność i poprawność wypełnienia pozwu, a także zawarte w nim roszczenia, mają znaczący wpływ na przebieg i wynik sprawy. Standardowo do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu małżeństwa, skrócony odpis aktu urodzenia małoletnich dzieci (jeśli są), dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz zaświadczenie o dochodach.

Porozumienie między małżonkami

Dla szybkiego rozwodu kluczowe jest porozumienie się z partnerem w kluczowych kwestiach, takich jak rozwód bez orzekania o winie, opieka nad małoletnimi dziećmi i podział majątku. Wspólne ustalenia powinny być opisane w pozwie i potwierdzone przed sądem.

Proces rozwodowy bez porozumienia

Jeśli między małżonkami nie ma porozumienia, postępowanie rozwodowe staje się bardziej skomplikowane. Sąd musi wówczas dokładnie zbadać dowody i zeznania świadków, aby wyważyć racje obu stron. W takich przypadkach sąd nie rozstrzyga o podziale majątku w tym samym postępowaniu.

Rozprawa rozwodowa

Rozprawy rozwodowe mają charakter zamknięty. Na pierwszym posiedzeniu sąd analizuje pozew, bada winę stron i ustala stopień rozkładu małżeństwa. Sąd może również skierować małżonków na mediacje. Jeśli małżonkowie spierają się o opiekę nad dziećmi, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe.

Przesłuchanie stron i świadków

W toku badania sprawy sąd zawsze przesłuchuje strony. Jeśli małżonkowie nie są zgodni co do twierdzeń i roszczeń, sąd może przesłuchać świadków. Świadkami nie mogą być dzieci poniżej 13 roku życia oraz zstępni stron przed 17 rokiem życia.

Orzeczenie sądu i uprawomocnienie się wyroku

Po analizie sprawy, przesłuchaniu stron i świadków, sąd wydaje orzeczenie o rozwodzie. Aby rozwód stał się faktem, orzeczenie musi się uprawomocnić, co trwa 21 dni. Strony mają prawo do wniesienia apelacji.

Kiedy sąd nie udzieli rozwodu?

Są sytuacje, w których sąd może odmówić udzielenia rozwodu, mimo rozkładu małżeństwa. Dotyczy to przypadków, gdy rozwód zagroziłby dobru wspólnych małoletnich dzieci, gdy rozwodu żąda wyłącznie winny małżonek, a strona niewinna nie wyraża zgody na rozwód, oraz gdy rozwód naruszałby zasady współżycia społecznego.

Etapy rozwodu krok po kroku

  1. Wypełnienie i złożenie pozwu rozwodowego w sądzie.
  2. Uregulowanie opłaty sądowej.
  3. Wysłanie odpisu pozwu do strony pozwanej.
  4. Wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.
  5. Proces rozwodowy.
  6. Orzeczenie rozwodu i jego uprawomocnienie.